Studenter kan få billigere buss

4 millioner kroner er fylkeskommunen villig til å subsidiere studentenes bussbilletter med.