Matvaretryggleiken truga

Når staten ikkje vil betala skikkeleg erstatning til bønder som må slakta ned buskap med smittsame sjukdommar, blir heile tilliten til norsk mat undergraven.