Zazzera på honorartoppen

Stavanger kommune bruker i år 13 millioner kroner til honorarer ogannen godt— gjørelse til byens politikere. Tallene for fjoråretviser at ordfører Leif Johan Sevland må nøye seg med andre- plassenpå honorarlisten, etter Jostein Zazzera.