- Ikke rør friområdene

— Får vi boligutbygging langs Store Stokkavatn, går mye avnaturverdiene i området tapt. Hva med røyskattene, rådyrene ogekornene jeg ser på joggeturene mine rundt vannet? De vil troligforsvinne når naturen erstattes av boliger, sier Jørund Hopland.