Håp om ro i Stavanger Taxi

Formannen håper resultatet av generalforsamlingen lørdag kan skapero i Stavanger Taxi.