Dommeren sår tvil om tiltaltes forklaring

Sorenskriver Olav T. Laake sådde mandag tvil om sannhetsinnholdet iden drapstiltaltes forklaring i Stavanger tingrett.