Hjort skambitt av ulv

En hjort ble påført store pinsler etter å ha blitt skambitt av ulv.Kadaveret blir liggende i terrenget som ulveåte.