- Bru over Gandsfjorden best

Både økonomi og trafikkanalyser ligger til grunn når Vegkontoret anbefaler bru inne i fjorden framfor tunnel lenger ute.