1 av 2 kutter i skole og eldreomsorg

Rundt halvparten av landets kommuner føler seg tvunget til å kutte i tilbudene innen skole og eldreomsorg.