Kvinnelig prest til Jelsa - klokker tar permisjon

Klokker Magnus Kro deltar ikke lenger under gudstjenestene i Jelsa kirke. Årsaken er tilsettingen av en kvinnelig prest.