KrF stuper på ny måling

Kristelig Folkeparti har redusert oppslutningen kraftig blantvelgerne i Rogaland etter stortingsvalget. I en meningsmålingOpinion har gjort for Rogalands Avis og NRK Rogaland ender partietpå 10,3 prosent.