- Desperasjon i Ringnes

Administrerende direktør Jan Bodd i Ringnes er ikke nådig mot demsom har gitt uttrykk for støtte til boikotten av Ringnes etter atstyret besluttet å legge ned Tou Bryggeri. Tidligere har han tattkontakt med SV-leder Kristin Halvorsen for å stoppestortingsrepresentant Hallgeir Langelands aksjon mot Ringnes påStortinget. Det stoppet ikke Langeland.