Sandnesmann likevel frifunnet for utpressing

— Høyesterett har ikke opphevet lagmannsrettens frifinnelse av en 33-årig systemutvikler fra Sandnes for utpressing av Aker Kværner.