11 nye hytter i Bersagel

Også Dreggjavika og Horpevika i Bersagel skal få nye hytter. Et opprinnelig forslag lød på 19 hytter, men byplansjefen innstiller bare på 11. Utvalg for byutvikling har vedtatt å legge det nye reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn på nytt.