- Styrk skolen

— Det er nedslående. Vi opplever en stor tilbakegang i befolkningsundersøkelsen for både barneskolen og ungdomsskolen, sier Sverre Hetland (KrF), leder av opplæringsutvalget.