Skoleassistenter føler seg glemt

Høyt sykefravær, lav status og en lønn man knapt kan leve av. Slik oppleves hverdagen for yrkesgruppen som har ansvar for skoledagen til de utviklingshemmede.