Soningskøen ned lokalt

Soningskøen i lokale fengsler er redusert siden nyttår. Fanger som ikke møter skaper problemer.