- Gi ungdommene en egen kafé

De eldre politikerne lot seg smitte av de yngres entusiasme da et enstemmig kulturutvalg gikk inn for å etablere en ungdomskafé i sentrum.