Tror ikke på mindre varetekt

Statsadvokat Tormod Haugnes lar seg ikke bekymre av kjennelsen fra Jæren forhørsrett der en 34-årig ransdømt ble løslatt.