Sårt å rive Fjøløy Fort

Rennesøy har slett ikke lyst til å rive Fjøløy fort, og sender søknaden om riving ut på ny runde i byråkratiet.