Bonde i byen

Stavanger av i dag, kjenner jeg ikke. Det Stavanger jeg forlot i1959, eksisterer ikke lenger. Da jeg reiste, kunne man få en øl påJernbanekafeen, på Atlantic og på kafé Inter i Kirkegaten.