Økologisk agronomi på Øksnevad

Det nye nettbaserte undervisningsopplegget i agronomi og økologisk landbruk som fra høsten skal tilbys via Øksnevad vidaragåande skole, vil stå i fokus på en samling ved skolen fredag.