Ber om streng straff for voldtektstiltalt

Aktor Inger Marie Sunde la ned påstand om fem års fengsel for denvoldtektstiltalte gjesdalmannnen. De fornærmede kvinnene bør fåerstatning begrenset oppad til 475.000 kroner.