Trenger to nye golfbaner på Nord-Jæren

Golferne på Nord-Jæren får behovet dekket med to golfbaner til, men de bør ikke ligge på Hundvåg, mener regionalplansjef Per Frøyland Pallesen.