Bred front mot Lyse

Lokale kommuner, fiske-interesser og fylkespolitikere kritiserer Lyse Produksjon i spørsmålet om minstevannføring i Årdalsvassdraget.