Få tvangsgifte på krisesenter

Mer enn 50 kvinner som var utsatt for tvangsekteskap bodde påkrisesentre i årene 1990 til 1995. I år er det ingen.