På hjul for betre folkehelse

Eg føler meg frisk og har ikkje vore til lege på mange år. Men egtenkte eg ville ta ein test av blodtrykket, seier Leander Saurdal.