Skjenking i kulturhuset

Kristeleg Folkeparti og Fremskrittspartiet var i kulturstyret rørande einige i ei skjenkesak. Sandnes Damp hadde søkt om å få utvida skjenkeløyvet til også å omfatta lille sal og foajeen i Kulturhuset. Pål Morten Borgli (frp) meinte det å servera alkohol i foajeen var på kanten.