- Har Norge for mange byer?

Kanskje har Norge for mange byer, spør Olaf Myklatun. Handelsmannen ønsker en grundig debatt om tilstanden til Sandnes sentrum.