Fillebom-bom-bom

Ironisk nok har det oppstått lang kø hos køfri— fabrikanten. Skalvi glede oss over det?