Ecstasysaken i lagmannsretten

Spørsmålet om foretaksstraff ble reist da ankesaken mot StavangerAftenblad startet i går i Gulating lagmannsrett.