Navn på omkommet

Det var den 29 år gamle Karl Gunnar Hauge som lørdag ble drept momentant da han fikk en stor trerot over seg i forbindelse med skogrydding på Åmodt i Sokndal.