Hvem satte opp denne varden?

— Det er utført et flott arbeid, men hvem har bygget varden? undres grunneier Per Steinar Bråstein.