Varetekt for utukt

De tre unge mennene som er siktet for utukt mot en tolv år gammeljente, blir varetektsfengslet.