Minst seks unggutter involvert i helgens voldsraid

Gjengen som herjet Stavanger sentrum i helgen, var ikke fireunggutter som politiet først antok. De var minst seks, kanskje ti,tror politiførstebetjent Bjarne Bjelland nå.