Pasientene skal spørres om sykehus

Helse Vest er først ute med å komme i gang med en stor spørreundersøkelse blant pasienter. Målet er å få bedre innblikk i hvordan pasientene opplever møtet med sykehuset.