17 vil bli kommunalsjef i Hå kommune

Av 17 søkere til to kommunalsjefstillinger i Hå kommune, ønsker ti å være hemmelige. Tre av de seks åpne søkerne vil bli kommunalsjef for skole og kultur og de tre øvrige kommunalsjef for teknisk og næring.