Frykter kork og problemer ved bommene

Vi kan ikke risikere at vi ikke greier å holde rutene våre, sierGeir Kjetland, administrativ leder i Kystbussen. Han frykter atbomringen vil skape store problemer.