Kutt trugar godsruter

Godsrutene er bindeleddet som gjer at bønder, butikkar og næringsdrivande i store deler av Ryfylke får leveransar av alt frå traktordekk til rekesalat. Nå er tilbodet truga.