Håp for utemiljøet på Malmheim skule

I 2001 blei Malmheim skole lova pengar til opprusting av utemiljøet. Elevane ventar framleis.