Nybygg ut av Bryne

Time-politikerne ønsker seg enda større utbygging — utenom Bryne - enn de første prognosene la opp til.