Rennesøydag på lørdag

Knapt har kaiområdet på Vikevåg i Rennesøy blitt ryddet etter den store ungdomsdagen, før de på ny setter i gang med aktivitet på kaien.