Jomfruelig mark må vike

Markedet for superurbane boliger er begrenset. Derfor må Stavangerbruke mer jomfruelig mark til boliger. Det kan det bli bråk av.