Vil bedre Shells omdømme

Shell møtte stor motstand da de besluttet å legge ned raffineriet. Noe ville de gjøre for å rette opp inntrykket.