Amfi inn i Madla

Storaksjonær Jens Tengesdal AS har solgt sine 40 prosent avMadlatorget til Amfi Eiendom ASA. Salgssum er 31 millioner kroner.