Alder 92, fart 30

Bæ-bæ, sier det på jordet. Brum-brum, sier det på veien. Beggedeler er lovsang til livet på jorden.