Kjemper for et aktivt liv

Frode Stene er 25 år. Han er funksjonshemmet og trenger hjelp tilvask, påkledning, matlaging og å komme seg ut av sin omsorgsbolig.Han har søkt kommunen om personlig assistent, men fikk avslag.