Sikker is på flere vatn

Kuldegradene sørger for skøyteis på flere vatn på Nord-Jæren.