Helt uavklart om utenlandsmilliard

Rogalandspolitikerne håper at noen drypp fra utenlandsmilliarden skal forhindre nedleggelse av sykehuset i Eigersund. Men en avklaring om milliarden ligger langt fram.