Vurderer veterinærhøyskole på Sandnes

Sandnes er et viktig skritt nærmere å få deler av veterinærstudiet lagt til Høyland. Flertallet i Stortinget vil utrede spørsmålet.